Bekende nsb-ers in Nederland – wie waren ze en wat is hun geschiedenis?

Politiek

Bekende nsb-ers

De NSB, ook wel de Nationaal-Socialistische Beweging genoemd, was een politieke partij die in Nederland actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ondanks dat Nederland neutraal was in het begin van de oorlog, kon de NSB rekenen op steun van een aantal prominente personen uit verschillende sectoren van de maatschappij.

De bekende NSB’ers waren personen die openlijk de NSB steunden en actief deelnamen aan haar activiteiten. Zij speelden een belangrijke rol bij het verspreiden van de ideologie van de NSB en het ondermijnen van de Nederlandse democratie.

Een van de bekendste NSB’ers was Anton Mussert. Hij was de leider van de NSB en had grote invloed binnen de partij. Mussert streefde naar een totalitaire staat en werkte samen met de Duitse bezetter. Na de oorlog werd hij gearresteerd en ter dood veroordeeld.

Een andere bekende NSB’er was Meinoud Rost van Tonningen. Hij was een prominent lid van de NSB en streefde naar een fascistenstaat in Nederland. Rost van Tonningen was verantwoordelijk voor economische zaken binnen de NSB en werkte nauw samen met de Duitse bezettingsmacht. Na de oorlog werd hij gearresteerd en veroordeeld tot de doodstraf, maar hij pleegde zelfmoord voordat het vonnis kon worden voltrokken.

Naast deze prominente figuren waren er nog vele anderen die de NSB steunden en actief waren binnen de partij. Dit waren mensen uit verschillende beroepsgroepen, zoals politici, zakenmensen, artistieke en intellectuele figuren. Hun steun en inzet hebben bijgedragen aan de verspreiding van de NSB-ideologie en de ondermijning van de Nederlandse democratie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat is de NSB en wat betekent het?

De NSB, oftewel de Nationaal-Socialistische Beweging, was een politieke partij in Nederland die actief was tijdens de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De NSB werd opgericht door Anton Mussert in december 1931 en streefde naar een autoritair en nationalistisch Nederland.

De ideologie van de NSB was gebaseerd op het Nationaal-Socialisme, dat oorspronkelijk uit Duitsland kwam en werd geleid door Adolf Hitler. De NSB zag Hitler en het Derde Rijk als voorbeeld en wilde dezelfde ideeën en praktijken implementeren in Nederland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde de NSB met de Duitse bezetters en ondersteunde zij de nazi-ideologie. Ze hielpen bij de deportatie van Joden en waren betrokken bij andere oorlogsmisdaden. Na de oorlog werd de NSB verboden en werden de leden gestraft voor hun daden tijdens de collaboratie.

Geschiedenis van de NSB

Geschiedenis van de NSB

De NSB, oftewel de Nationaal-Socialistische Beweging, was een politieke partij die in Nederland actief was tijdens de jaren 30 en 40 van de twintigste eeuw. De oprichters van de NSB waren Anton Mussert en Cornelis van Geelkerken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland was bezet door nazi-Duitsland, collaboreerde de NSB met de Duitse bezetters. De partij werkte nauw samen met de SS en andere nazistische organisaties. NSB’ers werden ingezet als bestuurders en ambtenaren van de bezettingsmacht.

Na de bevrijding van Nederland in 1945 werden NSB’ers veroordeeld voor hun collaboratie met de Duitse bezetter. Velen kregen gevangenisstraffen, terwijl anderen werden geïnterneerd in speciale kampen.

Bekende NSB’ers uit het verleden waren onder andere Anton Mussert, de leider van de NSB, en Meinoud Rost van Tonningen, die een hoge functie bekleedde binnen de partij en een belangrijke rol speelde in de financiële administratie van de NSB.

Bekende NSB’ers uit het verleden

De NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) was een politieke partij die actief was in Nederland tussen 1931 en 1945. Tijdens deze periode waren er diverse prominente figuren die zich bij de NSB aansloten en een belangrijke rol speelden in de politiek en samenleving van die tijd.

Anton Mussert

Een van de bekendste NSB’ers was Anton Mussert, de oprichter en leider van de NSB. Hij geloofde sterk in de nationaalsocialistische ideologie en streefde naar een autoritair regime in Nederland. Mussert werd later door de Duitse bezetters als “leider van het Nederlandse volk” aangewezen, maar hij had weinig werkelijke macht.

Henk Feldmeijer

Een andere belangrijke NSB’er was Henk Feldmeijer. Hij was een fanatiek aanhanger van het nazisme en was verantwoordelijk voor de oprichting van de Nederlandse SS. Feldmeijer speelde een rol in de onderdrukking van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd later door de geallieerden ter dood veroordeeld.

Hoewel de NSB en haar leden tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren in Nederland, werden veel van hen na de bevrijding gestraft voor hun collaboratie met de bezetter. Velen werden gevangengezet, gedegradeerd in de samenleving of verloren hun bezittingen.

De geschiedenis van de NSB en haar prominente leden is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis en herinnert ons aan de duistere periode van het nationaalsocialisme en de gevolgen daarvan.

Vandaag de dag zijn er gelukkig geen bekende NSB’ers meer. De NSB, afkorting voor Nationaal-Socialistische Beweging, was een Nederlandse politieke partij die actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De partij stond onder leiding van Anton Mussert en had als ideologie het nationaalsocialisme, dat sterk gelieerd was aan het fascistische gedachtegoed van Adolf Hitler en zijn NSDAP.

De NSB streefde naar een autoritair regime, waarbij zij de Nederlandse bevolking wilde scheiden in ‘volwaardige’ Nederlanders en ‘minderwaardige’ personen, zoals Joden. De partij werkte nauw samen met de Duitse bezetter en had als doel om Nederland volledig in het nazistische gedachtegoed te integreren.

Gelukkig is de NSB na de Tweede Wereldoorlog verboden en ontbonden. De partij werd gezien als een verradersorganisatie en veel NSB’ers zijn na de oorlog vervolgd en gestraft voor hun collaboratie met de Duitse bezetter.

Plaats een reactie